Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 5 per maand.
Voor deze € 5 mag u komen trainen op woensdag en mag u aan alle andere activiteiten meedoen zonder extra kosten.

Wilt u alleen wandelen en/of fietsen (overdag en/of in de avond), meerijden met de Scootmobielers of meewandelen met de rollator dan betaalt u maar € 1 per maand.

De contributie wordt per halfjaar (of een gedeelte van een halfjaar) geïnd. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij u voor het einde van het jaar schriftelijk bij ons aangeeft dat u geen lid meer wilt zijn.