Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 5 per maand.
Voor deze € 5 mag u komen trainen op woensdag, kunt u mee wandelen op maandag en/of donderdag en/of vrijdag. Mag u meefietsen op de dinsdag en als u wilt kunt u ook deelnemen aan onze scootmobielactiviteiten.

Wilt u alleen wandelen en/of fietsen (overdag en/of in de avond) dan betaalt u maar € 1 per maand.

En als u alleen aan de Scootmobiel Toer mee wilt doen dan betaalt u ook daarvoor maar € 1 per maand.

De contributie wordt per halfjaar (of een gedeelte van een halfjaar) geïnd. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij u voor het einde van het jaar schriftelijk bij ons aangeeft dat u geen lid meer wilt zijn.